LIRIK YA MAULANA VERSI NAMA ISLAMI BAYI PEREMPUAN | COVER PARODY

Share:

Aniisah – Ulfah - Aasiyah
Aaminah – Ariij - Diinah
Arwaa – Asmaa – Daumah - Diimah
Labiibah – Fatimah

Alfiyah – Balqiis - Amiinah
Badriyah – Fullah – Amiirah
Faatiĥah - Faa-idah - Faraĥ
Fariidah - Fauziyyah

Habiibah – Daanah - Daaniyah
Faa-izah - Tamiimah
Jamiilah - Farĥah - Mawaddah
Maryam – Haajar – Atiiqah

Maulana ya maulana
Ya sami' du'ana

Zubaidah - Yamaamah
Kaltsum – Najwaa - Ĥaliimah
Baahirah – Haifaa - Lahfah
Huwaidah - Ĥasanah

Ĥusnaa - Ĥawwaa - Ĥuuriyah
Rasmiyyah – Salmaa - Ĥulwah
Rafiiqah – Hanaa - Jaa-izah
Khaatimah – Wardah – Mufiidah

Maulana ya maulana
Ya sami' du'ana

Ĥabiibah – Daanah - Daaniyah
Faa-izah - Tamiimah
Jamiilah - Farĥah - Mawaddah
Maryam – Haajar – Atiiqah

Maulana ya maulana
Ya sami' du'ana

No comments